hírek

hírek

hírek

Tudomány-technológiai transzfer a híradó tisztképzés, mint akadémiai oktatás és az Enterprise Communications Magyarország Kft., mint vállalati szféra között

2017-03-24


Közismert, hogy az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) elsősorban a tanulási eredményt veszi alapul az EU különböző oktatási és képzési rendszereiben megszerzett képesítések összevetésére. A referenciaszint-jellemzők közé - a problémamegoldás és a szakmai feladatok elvégzése céljából - a tudás alkalmazásának képessége (készségek), a valódi élet- és alkalmazási helyzetekben a tudás és a készségek alkalmazásának a képessége (kompetencia), és végül a valódi szakmai tudás tartozik. Ebből adódik, hogy a tudás alapú társadalom igényei és az egész életen át tartó tanulás folyamata, valamint az EKK-hoz kapcsolódó Magyar Képzési Keretrendszer olyan felsőoktatási képzés megvalósítását preferálja, melyben a képzési programok tervezését, oktatását és a megvalósuló szűkebb szakmai képzést vállalati szakemberek bevonásával végzik. A tudásalapú társadalom egyre gyorsabban fejlődik, a kompetenciajellemzők egyre inkább elmozdulnak az interdiszciplináris területek felé és a professzionális szakmai tudás is időben egyre rövidebb ciklusokban újul meg.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem érdekelt és egyben nyitott arra, hogy a BSc és MSc képzésben jól hasznosítható, naprakész, releváns tudást biztosítson hallgatóinak. Ez a készségszintű kompetitív tudás egyrészt versenyelőnyt biztosít a végzett hallgatóknak a munkaerőpiaci megmérettetés során. Másrészt az ipar és az üzleti vállalkozások az egyetem oktatásában, esetleg kutatás-fejlesztési projektjeiben való kollaboratív részvételen keresztül lehetőséget kapnak a szakma specifikus akadémiai munkakultúrájának megismerésére, a felsőoktatásban jelen levő hallgatóktól, oktatóktól való tanulásra és a kölcsönös szakmai kapcsolatok erősítésére.

 

Ezen folyamatokat és szükségszerűséget felismerve történt 2015 év végén egy megbeszélés az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT Üzletága és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszéke között, ahol Juhász László, az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT üzletági igazgatója és Dr. Fekete Károly, a Híradó Tanszék tanszékvezetője áttekintették a – mindenkori szállítói tevékenységen túlnyúló – együttműködés lehetőségeit 2016-ra tekintettel. A több évre visszatekintő és eddig is kiváló, kooperatív tevékenységet konkrét, naptári évre lebontott lehetőségek számbavételével próbálták erősíteni, így többek között megegyezés történt műszaki ismertető előadás megtartásáról és konferencia részvételről is.

 

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT Üzletága megtisztelte részvételével a 2016. november 16-án, Vass Sándor dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség csoportfőnökének Fővédnökségével, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltetési Intézet Híradó Tanszék, a Honvéd Vezérkar Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület közreműködésével a Stefánia Palotábanmegrendezett „Kommunikáció 2016” nemzetközi szakmai tudományos konferenciát. A konferencia célja a híradással, hírközléssel, távközléssel, informatikával és információbiztonsággal foglalkozó különböző generációkhoz tartozó szakemberek közötti kapcsolattartás, valamint az „egyenruhás” és a polgári szervek, intézmények közötti tapasztalatcsere volt. A szervezők úgy állították össze a konferenciapaneleket, hogy lehetőséget adjanak a védelmi, illetve kormányzati szférához tartozó, és a Honvédséggel kapcsolatban levő, vagy bemutatkozni kívánó üzleti vállalkozások és azok polgári szakemberei számára a legfontosabb innovációs és tudományos kutatási eredményeik bemutatására.

 

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT Üzletágát Rácz Tamás úr képviselte. A Magyar Tudományos Akadémia 2016. évi Tudomány napi rendezvénysorozatában megrendezett konferencia II. paneljében bemutatott tudományos előadásának címe „OpenScape Xpert: Smart solution for smarter trading” volt (1. ábra). Előadásában ötletesen és magabiztosan elemezte egy felnőtt civil munkavállaló és ezzel analógiában egy katona napi rutinjához tartozó tipikus produktivitási mutatóit. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy ennek során a legfontosabb jellemző a megszakítás nélküli „information flow”, a gyors döntéshozatali kényszer, és a visszacsatolás hiánya. Logikus konklúzióként mutatott rá egy közös kommunikációs eszköz használatának szükségességére. A magas színvonalú szakmai elemzést követően már a konferencia hallgatósága számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az igazi megoldást egy nagyteljesítményű, ugyanakkor egyszerűen használható, igényekhez adekvát módon illeszthető megoldás jelentheti. Rácz Tamás a hatékonyságnövelő, de egyúttal költségcsökkentő lehetőségek közül az OpenScape Xpert robusztus, többcsatornás kommunikációs platformot javasolta. A katonák és a védelmi szféra dolgozói számára járulékos előnyt jelent egy az eszközbe történő vezetékes, TETRA, mobil- és videó kommunikáció integrálása a hangrögzítés és a titkosítás támogatása.

 

Rácz Tamás úr tudományos konferencián elhangzott előadását az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT Üzletág részéről egy poszterkiállítás támogatta. Az ICT Üzletág igényes, elegáns megjelenését és magas színvonalú szakmai profizmusát Szabó Alexandra úrhölgy reprezentálta, aki az előadások közti szünetekben és a konferencia alatt elmélyítette a kormányzati és polgári távközlési szervezetek, a versenyszféra tudományos mérnök munkatársai, fejlesztő szakemberei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói, doktoranduszai és hallgatói közötti személyes kapcsolatot.

 

A tudományos konferencia fényét emelte az Enterprise Communications Magyarország Kft. szponzorációs támogatása, mely az alacsony költségvetésű Akadémiai szféra tudományos, illetve publikációs lehetőségeit is javította.

 

Juhász László úrral, az Enterprise Communications Magyarország Kft. ICT üzletág igazgatójával történt megbeszélésnek megfelelően, jellemzően 1-2 órakerettel bíró szakmai workshopot, mini konferenciát, műszaki ismertetőt is terveztünk a nemzetvédelmi szervek informatikában és híradástechnikában érintett vezetői, szakértői számára az NKE-n. Ennek folyamodványaként - az Enterprise Communications Magyarország Kft. folyó implementációs feladatait is figyelembe véve - a szakmai előadás 2016. november 28-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti Campusán hangzott el, zsúfolásig telt hallgatóság előtt. Az előadó - Doknár András úr, az MH terület szervizmérnöke - nagy szakmai hozzáértéssel és az előzetesen megbeszélt témákban tartott 4x45 perces előadást. Összefoglalta az MH-ban rendszeresített korábbi és jelenlegi HICOM 300, HIPATH 4000 központok legfontosabb jellemzőit, felépítését, illetve tájékoztatta a hallgatóságot a perspektivikus OPENSCAPE 4000 telekommunikációs rendszerek lehetőségeiről. Előadásának második felében bemutatta a hálózatfelügyelet, hálózatmenedzsment jelenlegi és jövőbeni megoldásait.

 

Doknár András úr a délelőtt folyamán kiemelkedő szakmai és tanórai felkészültségről tett tanúbizonyságot, előadását az életből vett példákon keresztül, figyelemfelkeltően tartotta –meg a Híradó és Informatikai Tanszék honvéd tisztjelöltjei, tanárai számára. Az esetenként mély, mérnöki ismeretek közlését hardveres (kártyák, csatlakozó kábel megoldások, dongle) szemléltető eszközökkel tette érdekessé.

 

A hallgatók és az oktató kollégák véleménye alapján egy igazán jól sikerült, tartalmas előadásnak voltunk szemtanúi, mely  ismeretanyagának köszönhetően komoly és fontos helyet foglal el a híradó, távközlési és információbiztonsági specializációnk oktatásában. Segített szinkronba hozni a katonai, kormányzati kommunikáció EU, NATO és hazai hadműveleti vezetés rendszerében elfoglalt helyének és szerepének értelmezését, és képet adni a katonai képzés és felkészítés aktuális műszaki-technikai kommunikációs kérdéseiről és a velük összefüggésben lévő feszítő problémákról a haderő korszerűsítés okán  folyamatosan változó környezetben.

 

Ami az eddig is gyümölcsöző együttműködés egyéb lehetőségeit illeti, fontos megjegyezni, hogy Juhász László igazgató úrral egyetértésben a továbbiakban tervezzük hallgatói szakmai gyakorlatok megszervezését, elsősorban a technológiák gyakorlati megismerése céljával (1-2 napos gyakorlat az ECM telephelyén, szűk létszámban, de akár munkaterületen végzett gyakorlat is lehetséges - On the job tréning). Más kihívást és talán felkészültséget is feltételez a végzős híradó honvéd tisztjelöltjeink szakdolgozat témáinak kiajánlása, témavezetése, konzultálása (felelős külső konzulensi feladatok ellátása).

 

 

Véleményünk szerint fontos megtartanunk az eddig elért eredményeket, de a továbblépés lehetőségét is biztosítanunk kell. A gyakornok diákok számára a külső, versenyszférában teljesített gyakorlatok, a gyakornoki pozíció fejleszti a szakmai kreativitást, szélesíti a látókört és az idegennyelv-tudást; a friss, szellemét és profizmusát tekintve kiváló vállalati szak- és szakirányú interkulturális háttér kedvez diákjaink innovációs képességeinek, növeli leendő kollégáink későbbi vezetői önállóságát.

 

Vezetőként, kutatóként, és pedagógusként úgy ítélem meg, hogy járulékos hozadékként az Enterprise Communications Magyarország Kft. presztízsét is növelheti, ha van felsőoktatási partnerintézménye. A munkahelyek közötti átjárhatóság elvét támogatva és kiterjesztve, az akadémiai szféra intézményeivel való együttműködés lehetővé teszi, hogy az önök cége feltérképezze a későbbi munkaerő-kínálatot, és akár megnyerje magának a legtehetségesebb álláskeresőket és munkahelyet váltókat.

 

Felelős beosztásunkban soha nem szabad felednünk, hogy a jövő szakmai generációjának biztonságát mi alapozzuk meg. Biztonságos jövőnk viszont csak akkor van, ha a jövőnk múltja is sikeres. A jövőnk múltja pedig – a jelen.

 

Köszönjük szépen az önök önzetlen, segítő közreműködését a katonai híradó felsőoktatás támogatásban! Köszönjük szépen a tudományos konferenciánk támogatását! További professzionális tevékenységükhöz sok sikert, erőt, és egészséget kívánunk!

 

Dr. Fekete Károly alezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

 

Olvassa el az ICT Hírmondo legfrissebb számának további cikkeit is!

 

Sajtókapcsolat
Kommunikációs partnerünk a Corpus Communications Kft.
Corpus Communications
1037 Budapest, Szépvölgyi út 141.
Tel: +36 1 321 1516    Mail: virag.csorbai@corpuscom.hu    Web: corpuscom.hu

Hírek

Letöltés

Kérjük, töltse ki az űrlapot a szakmai anyag letöltéséhez.

* kötelező mezők