hírek

hírek

hírek

Beszámoló 2017 utolsó workshopjairól

2018-01-04


LOGISZTIKAI MODELLEZÉS PLANT SIMULATION SZOFTVERREL

Az Enterprise Group PLM üzletága 2017. október 26-án tartotta meg Váci úti székhelyén a Plant Simulation szoftver szakmai workshopját. Stratégiai partnerével, az MTA SZTAKI Fraunhofer Projektközponttal közösen megszervezett workshop célja az volt, hogy a digitális korszakváltás küszöbén álló ipari vállalatok képviselői mélyebb betekintést kaphassanak a Plant Simulation szoftver nyújtotta logisztikai folyamat- és anyagáram-elemzés lehetőségeiről.

Az ingyenes workshop résztvevői a Plant Simulation kifejezetten logisztikai problémákra nyújtott megoldá-saival ismerkedhettek meg, melyek megvalósult ipari projektekkel kerültek bemutatásra. Megtekinthették a Cards Warehouse Library modulról tartott bemutatót, melynek használata segítségével a raktározási és logiszti-kai műveletek modellezésének ideje jelentősen csökkent- hető, továbbá a folyamatokhoz szükséges erőforrások száma és elosztása, illetve a raktárterületek elrendezése gyorsan és egyszerűen optimalizálható. A szakmai napot kötetlen beszélgetés és konzultáció zárta.

 

 

 

DIGITÁLIS LEAN ESZKÖZÖK ÉS MEGOLDÁSOK

Szintén az MTA SZTAKI Fraunhofer Projektközponttal együttműködésben megszervezésre kerülő workshop keretein belül digitális lean eszközökkel ismerkedhettek az érdeklődők 2017. november 9-én.

A szakmai workshop-on a szervezők a Plant Simulation által kínált átfogó értékáram-elemzési (Value Stream Mapping) könyvtárat, a kanban eszközöket, valamint különböző sor-kiegyenlítési módszereket mutattak be. A workshop során megismertetett VSM-specifikus szimulációs építőelemek, modellek, valamint riportok készítésére alkalmas modelle-zési eszközök segítségével a lean irányelveinek megfelelő-en lehetséges optimalizálni, tágabb értelemben az ellátási lánc, részleteiben pedig a termelés értéket teremtő folya-matait. A Plant Simulation VSM (értékáram-elemzés) és kanban eszköztára, valamint a különböző sorkiegyenlítési eszközei túlmutatnak az általánosan alkalmazott, gyakran papíralapú megoldásokon, ezáltal lehetőséget nyújtanak összetett, dinamikusan változó folyamatok elemzésére és fejlesztésére is.

 

 

 

PREACTOR: INTEGRÁLT TERMELÉSÜTEMEZÉS

2017. október 19-én került megrendezésre az Enterprise Group PLM üzletága és az MTA SZTAKI Fraunhofer Projektközpont közös szakmai workshopja Preactor: integrált termelésütemezés címmel.

A stratégiai partnerek a Preactor termeléstervező és -ütemező szoftver előnyeit első kézből mutatták be a részt- vevőknek. A Preactor Advanced Scheduling (AS) szoftver alkalmazásával jelentős mértékben csökkenhető a raktári és a gyártásközi készletszint, javul az erőforrások kihasz-náltsága és biztosítható a határidők pontosabb tartása.

A bemutatott példákon keresztül a résztvevők láthatták, hogy a Preactor AS rövidtávú (napi, műszakszintű) terme-lési terv előállítására alkalmas szoftver, amely részletes tervet generál arra vonatkozóan, hogy a munkarendelések műveleteit mely konkrét időpontban (óra, perc) és mely erőforrásokon, milyen sorrendben vagy sorozatgyártás-ban. kell végrehajtani. A Preactor AS képes figyelembe venni az összes, elsődleges vagy másodlagosnak tekintett erőforráskorlátot, ellenőrzi az anyagszükségletet, figyeli a készletszintek alakulását és emellett törekszik a szállítási határidők tartására. Úgy hoz létre termelési tervet, hogy annak végrehajtásához minden szükséges feltétel adott legyen: szabad gépkapacitás, anyag, humán erőforrás, szerszám, műveletek előtti és utáni technológiai idők, és így tovább. A munkatervek és azok műveleteinek sorrendezése szabály alapú, ezért az ütemezés nagyon gyorsan vég-rehajtható (másodpercek alatt). Ezen felül történhet elő-re- illetve visszafelé ütemezéssel, megtartva a műveleti preferenciákat, de engedve a sarzsok bontását, végered-ményben az erőforrások minél jobb kihasználtságát ered-ményezve. Ezekre a megoldásokra mind mutattak példát az előadók.

 


A workshop során az érdeklődők láthatták, hogy a Preactor AS rendszer kifejezetten látványos és egyben meghatározó eleme a termelési program vizualizációja. Ez a grafikus felület alkalmas a tervezés interaktív módon, kézzel történő megváltoztatására. Az ütemezés során automatikusan előállított terv iránymutatásként szolgál, a döntés és a változtatás joga az eszköz használójának kezében van. Fontos a tervváltozatok készítésének lehe-tősége, illetve a különböző alternatívák objektív módon történő összehasonlíthatósága. A Preactor AS rendszer alkalmazásának célja periodikus vagy váratlan esemény-hez kötötten indított, és rövid idő alatt megvalósított újratervezés, ami feltételezi a gyártási terv státuszának követését. A Preactor AS alkalmazásához ennek megfele-lően a terv folyamatos követésére, továbbá a rendelések és műveletek státuszának rögzítésére van szükség, hang-súlyozták az előadók.

 

 

Sajtókapcsolat
Kommunikációs partnerünk a Corpus Communications Kft.
Corpus Communications
1037 Budapest, Szépvölgyi út 141.
Tel: +36 1 321 1516    Mail: virag.csorbai@corpuscom.hu    Web: corpuscom.hu

Hírek

Letöltés

Kérjük, töltse ki az űrlapot a szakmai anyag letöltéséhez.

* kötelező mezők