hírek

hírek

hírek

Modern betegellátás az EMMA-val a Kispesti Egészségügyi Intézetben

2014-12-06


A Kispesti Egészségügyi Intézet ajtaján 1951. augusztus 20. után léptek be az első betegek. Azóta az Intézet jelentős változásokon ment keresztül a magas színvonalú betegellátás biztosításáért– a hatékony működés érdekében a számos fejlesztés mellett többek között lecserélték informatikai rendszerüket is. Ma már az EMMA biztosítja az intézmény gördülékeny mindennapjait; a lényeges rendszerátállás tapasztalatairól dr. Kumin Marianna orvos-igazgató számolt be.

 

Milyen fejlesztések valósultak meg az utóbbi időben az intézményben?
A Kispesti Egészségügyi Intézet önkormányzati források hiányában hosszú évek óta saját erőből valósítja meg eszközpótlásait, fejlesztéseit. Az öt évre szóló Intézeti Stratégia keretében kerülnek meghatározásra azok a fejlesztési célok, melyek megvalósítása az Intézet hosszú távú működését,
a betegellátás folyamatos fejlesztését, a magas színvonalú betegellátást célozzák. A fejlesztési tervekhez
minden esetben hozzárendelődnek az azokat megvalósító források, illetve az elvárt teljesítmények. Fejlesztéseink az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül: digitális röntgenberendezés, digitális röntgenarchiváló rendszer, többfunkciós ultrahang-berendezés, automata periméter, video-endoszkópos torony, na és persze az informatikai rendszer cseréje. Ezen fejlesztések összege
éves szinten meghaladja a 25 millió forintot.

 

Miért döntöttek úgy, hogy le szeretnék cserélni az informatikai rendszert?
A korábbi informatikai rendszerünket nyolc éve használtuk különösebb problémák nélkül, azonban az elmúlt egy-két évben a szolgáltatónál végbement szervezeti és személyi változások következtében lassúvá és nehézkessé vált az üzemeltetői támogatás, a jelentkező fejlesztési igényeinket nem teljesítették, a szolgáltató által felkínált új programverzió ára pedig irreálisan magas volt. A megvásárlásra kerülő új rendszertől az üzemeltetési támogatás javulását, a más informatikai rendszerekkel (Röntgen, Labor, pénzügy-számlázás stb.) történő integráció szélesedését, szélesebb
körű szakmai és gazdasági lekérdezhetőség megvalósítását, a kontrolling tevékenység támogatását vártuk.
Ezen elképzeléseinket az alaptevékenységgel kapcsolatban (orvos-szakmai modulok) sikerült elérnünk, a lekérdezhetőség, kontrollingrendszer-támogatás, rendszerstabilitás terén pedig jelenleg is tart a finomhangolás.


Hogyan kerestek új partnert?
Az új partner és az új rendszer kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy azok tartalmazzák a korábban megfogalmazott elvárásainkat, jövőbe mutatók legyenek, látszódjon belőlük a folyamatos fejlődésre való készség és képesség, a fejleszthetőség, a support megbízhatósága, valamint a platformfüggetlenség. A szakmai kongresszusokon, továbbképzéseken és beszállítói bemutatókon
több, egymás mellett létező rendszert tekintettünk meg, és ezek közül választottunk ki hármat, melyek működését az Intézet szélesebb szakmai Bíráló Bizottsága előtt is bemutattunk. A bemutatókon szerzett tapasztalatok alapján választottuk ki a szakmai igényeinknek legjobban
megfelelő új rendszert.


Mi győzte meg végül Önöket abban, hogy az EMMA-t válasszák?
A bemutatók során fölmerült kérdésekre kapott azonnali, adekvát válaszok meggyőztek a fejlesztők szakmai felkészültségéről, az elvárt szintű támogatásról, valamint a finanszírozási-kontrolling tevékenységünk várható hatékony támogatásáról.

 

Hogyan történt a rendszer bevezetése?
A rendszer bevezetése egy projekt keretében, több lépésben történt meg. Már az előkészítés során igyekeztünk felkészülni és a munkatársakat is felkészíteni az előre látható nehézségekre. A bevezetés során – természetesen, ahogy ez egy új rendszernél lenni szokott – adódtak azért váratlan problémák: a számítógép-hálózat jelentősen megnőtt forgalma fennakadásokat okozott,
valamint egyes háttér-szolgáltatások (pl. TAJ-ellenőrzés, labor-kommunikáció) folyamatos működését az első napokban nem sikerült megfelelően biztosítani; de bizton állítom, az eredményért megérte az erőfeszítés.
2013. augusztus-szeptember folyamán történt a felkészítés-oktatás előzetes beosztás szerint a konferencia teremben elhelyezett gépeken, mindenki számára két alkalom állt rendelkezésre, végigmentünk a teljes betegdokumentációs programon. Az ún. „kulcsfelhasználók” három alkalommal vettek részt a felkészítésen. Ezen túl a helyszínen (adott osztályokon) további egyéni konzultációs lehetőségekre is volt mód a helyben felmerült problémák azonnali átbeszélése, ill. a szükséges korrekciós igény visszaigazolása céljából, ami életre hívta az ismételt verziófrissítéseket.

 

Hogyan fogadták a kollégák az új rendszert?
Nagy várakozásokkal, lelkesen várták, de a kezdeti nehézségek kissé „lehűtötték” a kedélyeket. A „másság”, a rendszer más logikája jelentette a legfőbb nehézséget, de ugyanezt éltük meg az előző átállásnál is 2008-ban. Ez természetes emberi megközelítés, az újtól való félelem, a megszokotthoz való görcsös ragaszkodás határozta meg kezdetben az egyéni hozzáállást. Szerencsére ez nem tartott
sokáig, az EMMA részéről a munkatársak folyamatos segítő jelenléte meghozta az áttörést. Lassan elfogadást nyert az új program azáltal, hogy egyre magabiztosabban kezdtük használni.


Melyek voltak a leginkább kiemelkedő pozitív változások az átállásnak köszönhetően?
Az új HIS rendszerünk sokoldalú, fejleszthető, a vezetői információk tekintetében az eddiginél jóval több lehetőséget biztosít, a jelentési kötelezettségeinket, a finanszírozással kapcsolatos tevékenységeinket is segíti. Szerencsés, hogy egy oldalon látható a teljes ambuláns lap, már könnyen hozzáférhetők a korábbi megjelenések alkalmával kiállított, áthozni kívánt szakmai dokumentációk is.
Ha az idő engedi, a program nyújtotta új, kibővített lehetőségeket is élvezhetjük, mint pl. akár egy évtizedes cukorprofil grafikus megjelenítése, folyamatábrákon adott pozitív paraméterek nyomon követése stb. Az ambulanciákon született szakmai anyagok könnyen hozzáférhetők házon belül (kivéve, amelyek személyiségi okok miatt –pszichiátriai gondozó, bőrgondozó – zároltak).


Megfelel az előzetes elvárásaiknak az új rendszer?
Egyre inkább megfelel. Összességében elmondható, hogy sikeresen átálltunk, a kezdeti nehézségekkel könnyebb volt megbirkózni a szolgálatkész munkatársak állandó segítő jelenléte mellett. Mostanra már a rendszerben rejlő új lehetőségeket is egyre többen megismerjük. Mindent
egybevetve az elvárásainknak megfelel az EMMA.


Hogyan jellemezné az Enterprise Group szolgáltatásait?
Jól szabályozott. Akikkel napi kapcsolatban állunk, ők készségesek, segítőkészek és szakmailag is felkészültek.

 

Vannak terveik a jövőre nézve újabb fejlesztéseket illetően?
Tekintettel arra, hogy az EMMA meglévő funkciói az orvosszakmai igényeinknek alapvetően megfelelnek, rövidtávon orvos-szakmai fejlesztéseket nem tervezünk, tervezzük ugyanakkor a rendszer adta lehetőségek jobb kihasználását, statisztikák készítése, jelentések összeállítása
és a kontrollingrendszer támogatása terén. Már középtávon elképzelhetőnek tartjuk – amennyiben ez az ECO-STAT-rendszerrel összehangolható – a széles üzemű kontrolling-rendszer bevezetését is.


Hosszú távon számol az Enterprise Group szolgáltatásaival?
Igen. Természetes módon, ahogy az ember nem cseréli hetente orvosát, ügyvédjét, könyvelőjét, úgy informatikai szolgáltatóját sem illik, pláne, ha meg van elégedve azzal, amit az nyújt – az EMMA pedig egy rendkívül jól felépített rendszer.

Sajtókapcsolat
Kommunikációs partnerünk a Corpus Communications Kft.
Corpus Communications
1037 Budapest, Szépvölgyi út 141.
Tel: +36 1 321 1516    Mail: virag.csorbai@corpuscom.hu    Web: corpuscom.hu

Hírek

Letöltés

Kérjük, töltse ki az űrlapot a szakmai anyag letöltéséhez.

* kötelező mezők